Menu

Kunstgræsbanen står færdig i 2018

image
14. januar 2018 kl. 18:49

Indsamling til kunstgræsbanen er tæt på succes:

 

Kun 500.000 kr. fra målet

 

For kort tid siden kom endnu en donation til kunstgræsbanen i Brabrand IF Fodbold i hus, og dermed har klubben nået en milepæl i indsamlingsarbejdet. Nu mangler nemlig mindre end 500.000 kr. i budgettet. Og når de penge er på plads, er finansieringen af projektet fuldstændig på plads.

Hos projektets leder og talsmand, Paw Simon Krogh, giver det flotte resultat anledning til stor optimisme.

”Vi er nu så tæt på målet, at vi med sikkerhed kan sige, at Brabrand IF får en kunstgræsbane i 2018. Det er jeg umådeligt glad for,” erklærer en tydeligt tilfreds Paw Simon Krogh, der sammen med den hårde kerne i indsamlingsgruppen har arbejdet med projektet i to fulde år.

”Det er i dag præcis to år siden, at vi tog på studietur til Spjald. Opstartsmødet fandt sted en uges tid efter,” konstaterer Paw, der som leder af gruppen har været i vidt omkring for at føre drømmen om bedre baneforhold i Brabrand ud i livet.

Samlet budget på 6,1 mio. kr.

Det samlede budget for kunstgræsbanen er på 6,1 mio. kr. BIF skal selv skaffe 3 mio. kr. De resterende 3,1 mio. kr. er allerede på plads i form af kommunal støtte.

I Brabrand IF Fodbold har stærke kræfter igennem længere tid knoklet for at skaffe de nødvendige midler.

Frem til nu er de første ca. 2,5 mio. kr. faldet på plads. Af disse er knap 1 mio. kr. givet af ”En hånd fra fortiden” eller nærmere bestemt fra Støtteforeningen, som i 1980’erne og 1990’erne indsamlede midler til klubben gennem større arrangementer såsom rockkoncerter samt faste donationer. En anden million forventes finansieret af klubbens opsparing.

Den sidste million indsamles fra fonde, erhvervssponsorer og private. Og af denne sidste million er præcis 538.408 kr. kommet i hus i skrivende stund.

Størstedelen af dette beløb kommer fra erhvervssponsorer, heriblandt HK, Lars Lykkegaard VVS, JYSK, City Vest, Todbjerg Busser og mange andre.

Derudover har klubben modtaget 175.000 kr. fra fonde, nærmere bestemt fra Meyerdonationen og SparNord.  

Desuden er der tjent 137.868 kr. i forbindelse med førsteholdets kampafvikling.

Indtil videre er det lykkedes at indsamle 118.708 kr. fra private, som – hvis de ønsker det – bliver nævnt på den takkevæg, som etableres som en del af projektet. Af de knap 120.000 kr. er størstedelen indsamlet via DBUs link, som automatisk sikrer, at der opnås skattefradrag for donationen.

Takkevæg hædrer bidragyderne

”Vi glæder os helt vanvittigt til at vise takkevæggen frem. Den viser alle navnene på familier og firmaer, der er med til at føre projektet ud i livet – og tilsammen viser de mange navne, at der er en kolossal stor opbakning til Projekt Kunstgræs,” lyder det fra en glad Paw Simon Krogh.

Blandt indsamlerne er der ingen tvivl om, at det nok skal lykkedes at få den sidste halve million kroner på plads.

”Vi har stadig forhåbninger om at få flere midler gennem erhvervssponsorer og fonde, for interessen for projektet er heldigvis stadig stor. Men de største forhåbninger har vi til privatindsamlingen, der for alvor fik vind i sejlene omkring årsskiftet,” konstaterer Paw Simon Krogh og fortætter:

”Jeg fornemmer stor tilfredshed med, at vi meget snart skal i gang med anlægsarbejdet. Det er tydeligt, at det skaber glæde, at kunstgræsbanen nu snart er en realitet.”

Som følge af indsamlings-succesen, er projekteringen af banen er nu i fuld fang. I denne fase besluttet banens præcise udformning, belysning, hegn, dræn og meget mere.

Fakta om Projekt Kunstgræs

  • Brabrand IF er i dag udfordret af problematiske baneforhold. Dels grundet mangel på banekapacitet og dels grundet hyppigt oversvømmede baner.
  • En kunstgræsbane vil dels sikre fodbold om vinteren – men også i løbet af sommerhalvåret, hvor vi efter perioder med regn ellers har måttet aflyse både kampe og træning.
  • Den nye kunstgræsbane påtænkes etableret, hvor den nuværende grusbane ligger.
  • Kunstgræsbanen vil således erstatte en eksisterende vinterbane med lysanlæg.
  • Banens placering kan ses af illustrationen nedenfor.

 

Sådan kan du hjælpe

  • Ønsker du at give et bidrag, kan du med fordel benytte projektets DBU-link. Sender du en donation via linket, får du skattefradrag – helt automatisk.
  • Læs mere om Projekt Kunstgræs.

Med den nye kunstgræsbane bliver der ikke flere mudderkampe på grus.

Luk