Menu

Historien bag kunstgræsset

image Glæden var stor, da projektgruppen bag Brabrand IF Fodbolds nye kunstgræsbane kunne se blev taget i brug for første gang d. 20. november 2018. Læs om banens tilblivelse her.

 

En kunstgræsbane bliver til

 

20. november 2018 er en milepæl i Brabrand IF Fodbolds historie. Det er nemlig dagen, da klubbens nye, flotte kunstgræsbane blev taget i brug for aller første gang. Læs her om den lange vej fra ide til virkelighed gengivet af  en af de bærende kræfter i Projekt Kunstgræs, Harrie Horsmans.

 

        "Jeg hører nogle gange, at klubben har fået en flot kunstgræsbanen. Det er sandt, selvom ordet ”fået” ikke skal opfattes bogstaveligt. Klubben har investeret utroligt mange ressourcer i denne bane, både økonomisk og i form af frivillige arbejdstimer."

Harrie Horsmans
Brabrand IF Fodbolds kasserer og medlem af Projekt Kunstgræs

 

      

2009

Klubben arbejder, sammen med DBU Jylland, på et projekt til realisering af en kunstgræsbane i Aarslev. Vi var tæt på dengang, men som bekendt, blev dette projekt ikke til noget. DBU fandt sammen med Langkær Gymnasium og Aarhus kommune, hvorefter der blev bygget en kunstgræsbane på TST’s tidligere grusbanen. Vi indsamlede dengang næsten 75.000 kr., som siden har stået på vores bankbog, indtil de er blevet brugt på vores nye bane.

 

2015

Drømmen om en kunstgræsbanen i BIF er langt fra slut, og da kommunen opfordrer os til at søge igen, starter vi så småt med at tegne en kunstgræsbane på vores eget anlæg. Grusbanen er desværre ikke stort nok, så vi bliver nødt til at ofre en 11-mands græsbane. Det faktum, at vi om vinteren kan blive på vores eget anlæg, overstråler ærgrelsen over at miste en græsbane. I efteråret 2015 er der en del drøftelser omkring projektet. Hvordan kan det udformes og hvem skal være tovholder?

 

2016

26. januar 2016 afholdes det første formelle møde i projektgruppen. Paw bliver projektleder og der bliver nedsat hurtigt arbejdende udvalg. Den 9. februar holder ”fundraisingsudvalget” sit første møde. Kommunikationsgruppen kommer også på banen og i april 2016 oprettes en offentlig facebookgruppe med info for alle interesserede. Imens arbejder en anden gruppe med miljø-, teknik- og planmæssige spørgsmål.

Formel ansøgningsrunde
I august 2016 får vi, sammen med Viby IF, positive tilkendegivelser fra flere politikere i pressen, men under budgetforhandlingerne i efteråret 2016 besluttes det, at bevillingen til nye kunstgræsbaner sker på basis af en formel ansøgningsrunde. I december 2016 offentliggør Sport & Fritid tildelingskriterier og ansøgningsfristen til ”Puljen til Idrætsfaciliteter” bliver fastsat til den 19. feb. 2017.

 

2017

Heldigvis er vi godt i gang med vores forberedelser og den 15. feb. 2017 kan vi sende en ansøgning på 28 sider til ovennævnte pulje. Under overskriften ”Rammer til fællesskab” erklærer vi os PARATE til at modtage 3,14 mio. kr. i støtte til en ny kunstgræsbanen på Engdalsvej i Brabrand. Den 27. april erklærer rådmanden, at han indstiller Viby og Brabrand til at modtage støtten, hvilket bliver endelig vedtaget af Aarhus byråd den 8. juni.

Førsteholdet hjælper til
Alt imens har vi i BIF knoklet videre. I maj 2017 genindfører vi entré ved 1. holds kampene og der introduceres ”støttepriser” i cafeteriet. Første holdet kvitterer den 10. juni med en oprykning til 1. division, og sikrer dermed ekstra store indtægter det næste år. I alt har denne del spyttet flotte 250.000 kr. i kassen. Den 25. maj bliver vi glædeligt overrasket af en ”hjælpende hånd fra fortiden”. Driftige BIF folk har i 80-90-erne tjent 839.839,00 kr., som nu bliver doneret til at realisere vores store drøm.

Projektet tager form
Resten af året går bl.a. med jordbundsundersøgelser, besøg hos diverse andre kunstgræsbaner, udformning af vores eget projekt, ansøgning af sponsorater, og i december kan man købe pakker med kunstgræs som julegave. Der skal afklares rigtig mange ting, men stille og roligt tager vores projekt form.

 

2018

Projektet er nu så gennemarbejdet, at vi i februar kan sende en byggeansøgning, samt en VVM-screening, til Aarhus kommunen. Næsten samtidigt, sender vi et omfattende udbudsmateriale til 4 entreprenører, så vi er klar, når kommunen udsteder en byggetilladelse. Desværre går byggesagsbehandlingen ikke så hurtigt, som vi kunne have ønsket os. I foråret har vi valgt Brdr. Møller, som vores entreprenør, og vi er parate! Desværre skal vi vente til efter sommerferie, før vi kan komme i gang. Den 30. juli starter Brdr. Møller med at indrette byggepladsen og opsætter byggehegn.

 

Resten har I alle sammen kunne følge med i, henover efteråret. Den 16. oktober blev lysmasterne hejst på plads, og den 17. oktober blev de første baner kunstgræs rullet ud på anlægget. Alt kører efter tidsplanen, indtil membranen, som skal sørge for, at der ikke siver regnvand ned i slaggerne under den tidligere grusbanen, buler under efterårssolens varme. Det gav desværre en del udfordringer og 2½ ugers forsinkelse.

 

En milepæl nåes 20. november 2018
Den 20. november 2018 kom vi i mål og banen kunne endelig tages i brug. Det første spillere på banen blev Brabrands U11 drenge samt omkring 50 af vores mindste spillere fra U8 og U9. En lang rejse er slut, og en ny kan begynde.

Hårdt arbejde og en generøs klub
Det har været  tre spændende år, med masser af arbejde for mange BIF-ere. Så husk, vi har ikke FÅET en kunstgræsbanen, men arbejdet hårdt for den. Udover mange frivillige timer har vi brugt cirka 4 mio. kr., udover det kommunale tilskud på 3,14 mio. kr. Økonomien er ikke helt på plads. Klubben har bidraget med 1,5 mio. kr. af opsparede midler, 0,84 mio. fik vi som en hjælpende hånd fra fortiden. Sponsorer og fonde har bidraget med 0,7 mio., 1. holds kampafvikling har givet 0,25 mio. og private donationer (inkl. 2009) løb op i 0,2 mio. kr. Dette efterlader et hul på ca. 500.000 kr. En del af disse udgifter kan vi udskyde lidt, mens den resterende del skal lånes.

Klubkassen er tømt, men glæden er stor!

Stor opbakning i lokalsamfundet
Til sidst en stor tak til alle, der hjalp. Det gælder naturligvis de frivillige, men det gælder også de mange erhvervssponsorer og ikke mindst de private bidragydere, som har hjulpet projektet på vej. Uden dem, ingen bane!

Også et stort tak til vores naboer, som nu heldigvis kan glæde sig over, at byggearbejdet og ikke mindst det voldsomme lys nu er et overstået kapitel. Tak for tålmodigheden og tilliden!

 

Projekt Kunstgræs består af:

Henrik Andersen
Jacob Sangill Christensen
Jacob Lundsgaard
Harrie Horsmans
Dorte Kuula
Andreas Rasch-Christensen
Michael Jørgensen
Jesper Dybdahl
Per Frølund
Flemming Møller
Helle Møller
Morten Bo Madsen
Ejgil Lihn
Morten Sand
Thomas Jeppesen
Paw Simon Krogh

Luk