Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Brabrand IF Fodbold står for den daglige ledelse og udvikling af klubben.

Den siddende bestyrelse arbejder – i tæt samarbejde med klubbens mange friviilige - i flere spor. De vigtigste er:

Rekrutteringssporet

Med aktivt kommunikationsarbejde, skolesamarbejder, stævner og events arbejder vi målrettet for at hente flere spillere til Brabrand IF Fodbold.

Klubsporet

Bestyrelsen arbejder for at finde og dygtiggøre trænere, som kan og vil sikre, at alle medlemmer modtager kvalificeret og alderssvarende forboldtræning. Vi understøtter samtidig et godt og givende klub-fællesskab på tværs af alder, køn, oprindelse osv.

Sponsorsporet

Vi arbejder aktivt for at styrke klubbens økonomi og dermed vores tilbud til medlemmerne gennem ansøgninger om sponsorater og anden privat eller offentlig støtte

Bestyrelsen tilser også, at der er fod på drift, kommunikation, økonomi og administration i almindelighed.

Bestyrelsen i Brabrand IF består udelukkende af frivilligere kræfter.

Ønsker du at være en del af bestyrelsen, eller har du lyst til at være frivillig i Brabrand IF Fodbold på anden vis, så hører vi meget gerne fra dig.

Luk