Menu

FUT i Brabrand IF Fodbold

image Et værdigrundlag med fokus på Fællesskab, Udvikling og Trivsel

FUT er Brabrand IF Fodbolds værdigrundlag, og det er med afsæt i FUT'en, at vi tilrettelægger træning, afvikler kampe, driver vores klub og omgås hinanden. 

Fællesskab

 • I Brabrand IF Fodbold giver vi plads til alle, og alle tager ansvar for fællesskabet
 • Alle omkring et hold (bedsteforældre, forældre, trænere, spillere, søskende mv.) deltager aktivt i løsningen af holdets og klubbens opgaver med de ressourcer, de kan stille til rådighed
 • Vi spiller hinanden bedre. Vi giver, deler og tager imod hjælp og viden
 • Vi fordeler vores ressourcer, så alle hold får opbakning og opmærksomhed

Udvikling

 • Vi fokuserer på børnenes fodboldmæssige, sociale og dannelsesmæssige udvikling
 • Trænere og ledere højner løbende deres fodboldfaglige og pædagogiske kompetencer
 • Vi udvikler og bevarer en dynamisk klub, så vi har mindst et hold pr. årgang og køn og leverer mindst 1-2 spillere til klubbens bedste seniorhold hvert år
 • Vi tager ansvar for klubbens fysiske anlæg og søger løbende at udvikle og forbedre de fysiske rammer

Trivsel

 • Vi giver nye spillere, forældre, trænere og frivillige en god velkomst, når de kommer til klubben
 • Vi behandler alle fair, med respekt og åbenhed - uanset køn, nationalitet og færdigheder
 • Vi er åbne og ærlige, og vi overholder aftaler. Der handles, når grænser overskrides
 • Alle kan færdes trygt på BIF’s anlæg og i BIF-regi

 

 

Luk