Menu

BIF Historie fra 1980-89

1980
Fodboldafd har i 1980 været til stævner i Randers, Nødebo, Birkerød samt Hodenhagen i Tyskland og Bjärred i Sverige. Brabrand serie 3 tæt på oprykning, men det mislykkedes i de sidste kampe.

1981

1982
Førsteholdet rykker op i serie 2, men først efter en forrygende omkamp på Riisvangens Stadion mod Stautrup, som bliver besejret med 3-0. 2. holdet bliver i serie 4, hvortil 3. holdet også kvalificerer sig efter at have scoret over hundrede mål! Vort eneste Ynglinge hold (A-rækken) bliver nr. 4 med 30 points. Et godt udbytte efter den årlige træningstur til Hodenhagen. Junior A får en flot 4. plads med 27 points. Vi har yderligere et hold i Junior B (ABU), 2 drengehold i JBU og ABU, 3 lilleputhold og 3 miniputhold. I podeafdelingen spilles der mini-fodbold på tværs af banen og på mindre mål samt med "flyvende udskiftning". Deltager i ABU turneringen i to puljer med to hold i hver og bliver kredsvindere i dem begge. Pigeafdelingen må trække sit Junior B hold, mens Pige B holdet får en 5. plads.
På et møde mellem bestyrelse, gruppe- og holdledere samt trænere blev målsætning og retningslinier ved træning af ungdomshold debatteret. Grundlaget var et hefte, som var udarbejdet af Viggo Knudsen, Per åke Jensen, Steen Nielsen, Per Elvekjær og Arthur Ritter. Et ungdomsudvalg nedsættes og skal fungere fra sæson 1983. En pjece med målsætning for ungdomsafdelingen udarbejdes i august 1982. "Gonges jorder" igen, igen. Sagen er nu til udtalelse i Hedeselskabet. Fodboldafdelingen har nu næsten 400 medlemmer og behøver mere plads. En ny stribe-male-maskine af mærket Phønix indkøbt for 3.500 kr. Kridtmand ("Malermester") påtager sig opgaven for samme betaling som sidste år, men nu med 5 baner!

1983
Generalforsamlingen torsdag, den 27.1. er noget af et tilløbsstykke med 75 fremmødte!. Men der er også mange ting til debat og personer på valg. Efter mange forslag og indlæg vælges Boris Schwartz som afløser for Flemming Kildsgård. Som bestyrelsesmedlemmer ønsker Laurs Andersen, Arthur Ritter og Inge Peugeot ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Steen Andersen, Knud Westergaard og Poul Henning Nielsen, som alle vælges. Som kasserer afgår Finn Sønderskov, og Erik Sander vælges. Til revisorposten vælges Henning Krabbe, som afløser Niels Bolwig. Repræsentantskabets medlemmer Erik Sander og Aage Teilmann erstattes af Michael Thomsen og Poul Olsen. Henning Knudsen blev fodboldafdelingens repræsentant i jubilæumsvalget (1934 -1984). Kontingentsatser gældende fra 1.1.1983
Poder 260 kr. (220 kr. i 1982)
Drenge 280 kr. (230 kr. i 1982)

Juniorer/Ynglinge 340 kr. (280 kr. i 1982)
Seniorer 660 kr. (550 kr. i 1982)
Old Boys 400 kr. (360 kr. i 1982)

Lidt positivt: - En ny bold til starten af sæsonen.
Det hjælper dog lidet på resultaterne. 1. holdet må en tur ned i serie 3. Medlemstallet falder til 321. Især drengegruppen er vigende med henvisning til det faldende fødselstal. Brabrand IFs drengeårgang 1970 med Hans Rasmussen som træner er dog alligevel ungdommens flagskib. Drengene har spillet sammen i syv sæsoner fra de var 6 år. Dette er resultatet af et glimrende sammenhold blandt drengene, samtidig med at opbakningen fra forældrene har været helt enorm.

1984
BRABRAND IF fejrer sit 50 års jubilæum. Stiftelsesdatoen den 23. juli 1934 har fodboldafdelingen æren for som den ældste af afdelingerne. Der havde tidligere været en Brabrand Gymnastikforening, en Brabrand Boldklub, en Brabrand Idrætsforening og sidst en Brabrand Drenge Klub - senere ændret til Brabrand Fodbold Club. Jubilæet fejres den 23. til 25. august. På generalforsamlingen den 8. februar blev der afsat 25.000 kr. til jubilæumsarrangementet. Dette skyldtes ikke mindst, at sidste års overskud havde været imponerende bl.a. med bankoudvalgets medvirken. Det blev ligeledes afsløret af bankbestyrer Viggo Knudsen fra Arbejdernes Landsbank, åbyhøj, at banken bliver fodboldafdelingens nye hovedsponsor.
Starten på en turneringsplan. En samlet oversigt over samtlige sæsonens kampe i ungdoms-, senior- og oldboys rækkerne. Udvides i årene herefter med annoncer til et overskudsgivende objekt.
Ved Skandia Cup i juli spillede vort drengehold med træner Hans Rasmussen sig frem til en finaleplads efter at have besejret stærke hold fra Bodø, Trondheim (Rosenborg) og Oslo (Asger). På Lærkendal Stadion for øjnene af 3000 tilskuere måtte vore drenge dog på trods af 90% af spillet se sig besejret med blot 1-0. Det udløste dog sølvmedaljer samt en flot pokal for indsatsen, men også en fornem pokal for bedste udenlandske hold og en fodbold for bedste holdopførsel. Se klenodierne i pokalskabene i klublokalet.

1985
Fodboldafdelingens medlemstal er uændret fra sidste år på ca. 350 medlemmer. Stor tilslutning til ungdomsrækkerne. 2 kredsvindere i mikroputrækkerne med Birgitta Adeltoft og Henrik Olsen som trænere. Johnny Berthelsens JBU - drenge placerede sig på en flot anden plads med hele 36 points for 22 kampe kun 1 point fra førstepladsen. Deltager i LKB CUP i Gistrup, åbyhøj, CBs uofficielle århus-mesterskab, Invita CUP i Bording og ved vore egne vellykkede stævner for såvel JBU- som ABU hold. Indefodbold i Brabrandhallen nu en realitet foreløbig i en 2-årig forsøgsperiode. Ved indendørs mesterskaberne i århus Stadionhal bliver Brabrand IF sammenlagt den mest vindende klub i Stor-århus med mesterskaber til mikroput og miniput og en flot 2. plads til ynglinge. Møde med JBU konsulent Jørgen Rasmussen om fremtiden for vore ynglingespillere. Vi har nu en gruppe på 25! Senior- og ungdomsgruppens formulerede målsætninger samles til en klubmålsætning. Et godt økonomisk løft fra vor hovedsponsor ARBEJDERNES LANDSBANK på 15.000 kr.

1986
Henning Juul Knudsen blev på repræsentantskabsmødet før påske valgt til ny hovedformand, efter Aase Ekmann. HJK, der tillige sidder i Idrætssamvirkets bestyrelse, har været formand for fodboldafdelingen. 50 deltagere var mødt op til generalforsamlingen. Boris Schwartz afløses som formand af Svend Erik Jessen. Støtteklubben bliver en selvstændig enhed med egen bestyrelse. Førsteholdet rykker atter op i serie 2 og bliver kredsvindere. JBUs træningsturnering (februar og marts) som opstart til forårets og sæsonens kampe i det hele taget bliver en succes. Kampene afvikles på grusbaner. For ungdommens vedkommende er "Flagskibet" et juniormesterrækkehold ligeledes første gang i klubbens historie.
Stor stævneaktivitet med deltagelse af Hans Rasmussens drenge i Norway Cup i Tronheim, Invita Cup i Bording, Vildbjerg Cup. Vi arrangerede selv weekendstævner for JBU og ABU hold og var værter for den landsomfattende Anders And Cup. Miniputterne er på udvekslingsrejse til venskabsklubben Nordby i Norge i øvrigt foranlediget af vor Old Boys afdeling, som i en del år har plejet såvel fodbold som festligt samvær med samme klub. I samarbejde med City Vest arrangeres Idrætsdage 6.-9.9. med "sparke på mål" fodbold, tombola, m.m. Den første træning med piger 10-14 år skal bane vejen for pigefodbold i klubben. Så snart fodboldsæsonen er forbi ude, spilles der videre på livet løs i gymnastiksale og haller. Søndagsbanko under ledelse af Inge og Villy Krogh i Folkedansens Hus på Paludan Müllers Vej er trængt af Lokal-radioen og TV-bingo. Møde på århus Stiftstidende med chefredaktørerne Aage Holm Pedersen og Aage Lundgaard om bredere dækning af omegnssporten.

1987
Vore fem seniorhold gennemførte alle sæsonens 22 kampe med placeringer ikke under en 4. plads. Trofaste seniorholdledere som H. P. Andersen, Anders Andersen, Preben Sønderskov, Finn Sønderskov og Kurt Mathiasen takker af. Old Boys spillerne Bjarne Thomsen, som også optræder i "det sorte tøj" (fodbolddommer) samt Børge Knudsen runder begge de 60. JBU vedtager indførelse af en OB-turnering. Junior A holdet med Hans Rasmussen som træner blev en sikker kredsvinder med 43 points for 22 kampe! Drenge A med Henrik Schultz fik en anden plads i deres kreds. Ved Invita Cup i Bording fik Henrik Olsens miniputter guld og Jacob Sennels mikroputter sølv. Ny kampfordeler er Preben Lindegaard Pedersen. Henning Knudsen (HJK) og Børge Nielsen (bn) glimrer som referenter af vore seniorkampe. Atter i år blev der festet efter sæsonafslutningen med træner-/lederfest i Skovgårdsparken, seniorernes fest i Brabrandhus samt afdelingsbestyrelsernes fest i Brabrandhallen. Fodboldsamarbejde mellem HEI, Aarhus Fremad, AIA og BIF med fælles markedsføring i en spændende avis FODBOLD I åRHUS. I strålende marts sol på bane 1 indvies en ny boldkanon (Cannonball) for århus Amts Målmandsskole. VM og DM helten Troels Rasmussen, AGF, og tidligere landsholdsmålmand Karsten Simensen fra AaB demonstrerer og fortæller om initiativet. Kurset, som Lars Hansen fra Brabrand IF står for, henvender sig fortrinsvis til seniorer, ynglinge og juniorer, for hvem målmandstræningen hidtil har været for dårlig. årets ledere i Brabrand IF blev det næsten utrætteligt arbejdende bankofolk Inge og Villy Krog.

1988
Førsteholdet rykker op i Serie 1.
Dette var en kendsgerning efter den andensidste kamp ude mod Horsens Freja, som blev besejret med 3-2. En rodet kamp, i et Herrens vejr på en pløret "dyrskueplads". De, der var med, vil aldrig glemme kampen. Vi vandt den med mål af Lars Møller på indlæg fra Michael Thomsen, Jan Borgbjerg på et frispark fra 45 m (helt utroligt) samt Carsten Strange - også fra stor afstand. BIF's Old Boys afdeling er med 73 medlemmer formentlig den største i Jylland. Old Boys har 4 hold tilmeldt østjysk Old Boys turneringen for 30, 35, 40 og 45-årige. Et særligt Super Old Boys hold spiller i Horsens-turneringen. Inkarneret BIFer, æresmedlem og meget mere Børge Nielsen fejrer sin 60 års fødselsdag, og Poul Jensens slagsang glemmes ikke. Et selvbestaltet klubhold bærende betegnelsen All Stars, som årligt honorerer en udvalgt førsteholdsspiller ved efterårsfesten, kan i år fejre 10-års jubilæum. I år har All Stars ydermere i en betrængt situation fra 3. maj overtaget fodboldafdelingens bankodrift i Kulturcentret i City Vest. Jubilæet markeres med gratis billetter til DBU's landskamparrangement i Idrætsparken i København 7.6.1989. Ny kampfordeler Bjarne Thuun går nye veje med indførelse af EDB. 17 ungdomshold tilmeldt turnering med 9 i JBU og 8 i ABU. Johnny Berthelsens Ynglinge A bliver suveræne kredsvindere med 42 points! Gunner Lind på udvalgt jysk hold for ynglinge 1989 - herefter til AGF. Henrik Schultz's Drengemesterrækkehold på fælles tur til Holland Cup i Amsterdam. 1. weekend efter sommerferien arrangeres BIF CUP for ungdommen. Jan Eggert tager sig af de allermindste årg. 82/83. Henrik Olsen gennemfører JBU's ungdomstrænerkursus og efterfølgende seniorkursus.

1989
JBU offentliggør inddelingen til de fire mesterrækker i fodbold for ungdomshold. Vi er med i drengemesterrækkens kreds 501 sammen med AGF, Grindsted GIF, Holstebro B, Hørning IF, Ikast fS, Lemvig GF, Lystrup IF, Odder IGF, Silkeborg IF, Thisted IK og åbyhøj samt lilleputmesterrækkens kreds 601, hvor modspillerne er AGF, Brande IF, Esbjerg fB, Holstebro B, Ikast fS, Lemvig GF, Ringkøbing IF, Silkeborg IF, Thisted IK, Spangsbjerg IF og Sædding-Guldager IF. Det er det dyre selskab både sportsligt som økonomisk. For den største idrætspræstation i 1988 modtog fodboldafdelingens 1. hold en pokal udsat af Brabrand IF´s æresmedlemmer med ordene: "I har været lige ved, men mere er det ikke blevet til. Denne gang lykkedes det altså. Tillykke!" Holdet er i øvrigt kommet i kreds med såvel nye hold som gamle kendinge. Den første kamp ude mod Stenvad endte uafgjort 0-0, mens debutkampen hjemme mod Randers Freja's tredjehold blev vundet med 2-1. Men sådan fortsatte det ikke. I tredjesidste kamp ude mod Lyseng i et såkaldt nedrykningsslag tabte vi 2-1, 3 points efter Lyseng og under nedrykningsstregen. Den sidste kamp ude mod Galten IF blev den afgørende, og dog. Selvom den blev vundet med 2-0 og gav 20 points sluttede vi på 4. sidstepladsen, hvilket som hovedregel betyder nedrykning; men ikke i dette tilfælde. Ingen jyske klubber i Danmarksseriens kreds 3 rykker nemlig ned, hvilket får en afsmittende virkning ned i serieklubberne, således at den fjerde bedste klub i de fire serie 1 kredse, undgår nedrykning. Vi var de bedste. Vi bliver ikke reddet på, men under stregen! Stort indendørs fodboldstævne i Brabrandhallen 15. til 17. december med en samlet præmiesum på 100.000 kr. heraf en rejse til London for turneringens bedste individualist.

En del af 1.holdet, der sidst i 80'erne rykkede op og spillede i serie 1.

 

 En del af det sociale og hyggelige 5.hold i 80'erne

Luk