Menu

Kunstgræs

 

RAMMER TIL FÆLLESSKAB

- Initiativ til etablering af en kunstgræsbane i Brabrand

 

Brabrand IF Fodbold er i fuld gang med at etablere en kunstgræsbane. Den forventes at stå færdig i 2018. Find nyheder, information og læs om, hvordan du kan bidrage til et vigtigt og stort projekt, her på siden.

 

GIV ET BIDRAG

Private kan give et skattefrit bidrag. Klik her for mere information.

Vi tilbyder erhvervslivet spændende sponsorpakker med stærk eksponering i lokalområdet. Læs mere her.

 

RIMELIGE OG TIDSSVARENDE RAMMER

Brabrand IF er i dag udfordret af problematiske baneforhold. Dels grundet mangel på banekapacitet og dels grundet hyppigt oversvømmede baner.

Derfor er etableringen af en kunstgræs­bane helt essentiel for at sikre de tidssvarende rammer, der fortsat vil skabe stærke fællesskaber på tværs af Brabrand.

Afsættet for dette projekt er netop at skabe gode rammer for fællesskaber på tværs. Brabrand IF har et godt udgangspunkt: Klubbens medlemsskare omfatter et bredt udsnit både i forhold til køn, etnicitet, social baggrund og mange andre forhold. Klubbens medlemssammensætning afspejler på mange måder det lokaleområde, som klubben er en naturlig og vigtig del af.

 

EN VISION OM DIVERSITET OG FÆLLESSKAB!

I Brabrand IF mødes forskellighed og bliver en del af fællesskaber. Når børn, unge og voksne trækker i klubdragten og går på banen, efterlades de forskellige baggrunde i omklædningsrummet.

Visionen er, at Brabrand IF fortsat skal være en fodboldklub, som forener den forskellighed, som lokalområdet byder på – og det kræver rimelige, tidssvarende og attraktive rammer.

En kunstgræsbane er et must, hvis klubben fortsat skal være samlingspunkt for lokalsamfundet og fungere som flagskib for sundhed og integration.

 

DEN VIGTIGE SAMMENHÆNGSKRAFT!

Vi er meget beviste om den vigtige rolle, vi som idrætsforening spiller i lokalområdet.
Vi vil sikre gode og opbyggende muligheder for børn og unge, understøtte et højt niveau af sundhed og velvære samt ikke mindst styrke sammenhængskraften i lokalområdet.

 

DERFOR GIVER EN KUNSTGRÆSBANE I BRABRAND MENING

Mange klubber og foreninger ønsker også en kunstgræsbane. Argumenterne og behovene er dog udtalte og åbenlyse i Brabrand:

Rammer til Fællesskab
BIF Fodbold skaber fællesskab og sammenhængskraft i lokalområdet. 
Det skal vi kunne bliver ved med...
Derfor er det vigtigt med tidssvarende rammer !

Naturens sårbarhed
Vores baner er meget sårbare for oversvømmelse efter regn.
En kunstgræsbane vil dels sikre fodbold om vinteren – men også i løbet af sommerhalvåret, hvor vi efter perioder med regn ellers har måttet aflyse både kampe og træning.

Demografien vokser
Der er blevet og bliver fortsat mange flere Brabrand borgere (Helenelyst – Tulip m.v).
Der er derfor tryk på klubbens baner.
En kunstgræsbane kan tåle meget mere end en græsbane – og øger vores kapacitet.

 

FØLG OS OG LIKE OS PÅ FACEBOOK

 

Luk