Menu

Kontingentsatser 2024

Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, som dækker henholdsvis perioden fra den 1. januar til den 30. juni (forårssæson) og fra den 1. juli til den 31. december (efterårssæson).

Der opkræves ikke særskilt kontingent hverken for indendørs- eller kunstgræstræningen. Kontingentet dækker for alle disse aktiviteter - om du deltager eller ej.

Kontingentsatserne er inklusiv et administrationsgebyr til Brabrand IF Hovedforening. Det er 20 kr./halvår for ungdomsmedlemmer og 35 kr./halvår for seniorer. Dette administrationsgebyr dækker udgifter til klubbladet, forsikringer, medlemskab af idrætsorganisationer og andre fælles omkostninger.

 

    1.rate forår 2024 2. rate efterår 2024
Afdeling Årskontingent Opkræves ca. 1. marts

Opkræves ca. 1 september

Old boys/girls kr 1.560 kr 780 kr 780

Senior

kr 2.220 kr 1110 kr 1110
Studerende Kr 1.880 *)    
U16 - U19 kr 1.800 kr 900 kr 900
U12 - U15 kr 1.630 kr 815 kr 815
U9 - U11 kr 1.450 kr 725 kr 725
U7 - U8 kr 1.270 kr 635 kr 635
U5 - U6 kr 1040 kr 520 kr 520
Motionsfodbold kr 730 kr 365 kr 365
Passive kr 400 kr 400 kr 0

*) Opkræves i 8 rater

   

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 40 kr.

 

 

   

 

;
Luk