Menu

Kontingentsatser 2023

Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, som dækker henholdsvis perioden fra den 1. januar til den 30. juni (forårssæson) og fra den 1. juli til den 31. december (efterårssæson).

Der opkræves ikke særskilt kontingent hverken for indendørs- eller kunstgræstræningen. Kontingentet dækker for alle disse aktiviteter - om du deltager eller ej.

Kontingentsatserne er inklusiv et administrationsgebyr til Brabrand IF Hovedforening. Det er 20 kr./halvår for ungdomsmedlemmer og 35 kr./halvår for seniorer. Dette administrationsgebyr dækker udgifter til klubbladet, forsikringer, medlemskab af idrætsorganisationer og andre fælles omkostninger.

 

    1.rate forår 2023 2. rate efterår 2023
Afdeling Årskontingent Opkræves ca. 1. marts

Opkræves ca. 1 september

Old boys/girls kr 1.505 kr 725 kr 780

Senior

kr 2.105 kr 995 kr 1110
U16 - U19 kr 1.715 kr 810 kr 905
U12 - U15 kr 1.545 kr 730 kr 815
U9 - U11 kr 1.375 kr 650 kr 725
U7 - U8 kr 1.205 kr 570 kr 635
U5 - U6 kr 995 kr 470 kr 525
Passive kr 400 kr 400 kr 0

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 40 kr.

   
   

 

;
Luk