Menu

Kontingentsatser 2023

Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, som dækker henholdsvis perioden fra den 1. januar til den 30. juni (forårssæson) og fra den 1. juli til den 31. december (efterårssæson).

Der opkræves ikke særskilt kontingent hverken for indendørs- eller kunstgræstræningen. Kontingentet dækker for alle disse aktiviteter - om du deltager eller ej.

Kontingentsatserne er inklusiv et administrationsgebyr til Brabrand IF Hovedforening. Det er 15 kr./halvår for ungdomsmedlemmer og 30 kr./halvår for seniorer. Dette administrationsgebyr dækker udgifter til klubbladet, forsikringer, medlemskab af idrætsorganisationer og andre fælles omkostninger.

 

    1.rate forår 2023 2. rate efterår 2023
Afdeling Årskontingent Opkræves ca. 1. marts

Opkræves ca. 1 september

Old boys/girls kr 1.500 kr 725 kr 775
Senior kr 2.100 kr 995 kr 1105
Damesenior kr 2.100 kr 995 kr 1105
U16 - U19 kr 1.710 kr 810 kr 900
U12 - U15 kr 1.540 kr 730 kr 810
U9 - U11 kr 1.370 kr 650 kr 720
U7 - U8 kr 1.200 kr 570 kr 630
U5 - U6 kr 990 kr 470 kr 520
Passive kr 400 kr 400 kr 0

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 40 kr.

   
   

 

;