Menu

Kontingentsatser 2022

Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, som dækker henholdsvis perioden fra den 1. januar til den 30. juni (forårssæson) og fra den 1. juli til den 31. december (efterårssæson).

Der opkræves ikke særskilt kontingent hverken for indendørs- eller kunstgræstræningen. Kontingentet dækker for alle disse aktiviteter - om du deltager eller ej.

Kontingentsatserne er inklusiv et administrationsgebyr til Brabrand IF Hovedforening. Det er 15 kr./halvår for ungdomsmedlemmer og 30 kr./halvår for seniorer. Dette administrationsgebyr dækker udgifter til klubbladet, forsikringer, medlemskab af idrætsorganisationer og andre fælles omkostninger.

 

    1.rate forår 2022 2. rate efterår 2022
Afdeling Årskontingent Opkræves ca. 1. marts

Opkræves ca. 1 september

Old boys/girls kr 1.450 kr 725 kr 725
Senior kr 1.990 kr 995 kr 995
Damesenior kr 1.990 kr 995 kr 995
U16 - U19 kr 1.620 kr 810 kr 810
U12 - U15 kr 1.460 kr 730 kr 730
U9 - U11 kr 1.300 kr 650 kr 650
U7 - U8 kr 1.140 kr 570 kr 570
U5 - U6 kr 940 kr 470 kr 470
Passive kr 380 kr 380 kr 0

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 30 kr.

   
   

 

;