Menu

Projekt Kunstgræs har vind i sejlene

image
27. december 2017 kl. 10:51
Brabrand IF Fodbold modtager et væsentligt bidrag til etablering af en kunstgræsbane fra Meyerdonationen. På billedet ses formand Fritse Meyer (til højre), kasserer Heidi de Feuth (til venstre) og næstformand Mogens Brøndum.

Meyerdonationen bidrager

med 100.000 kr. til

Rammer for Fællesskab

Hvordan bidrager vi til, at også børn og unge fra ressourcesvage hjem får en god opvækst og et godt liv? Spørgsmålet stilles fortløbende og vedholdende i beslutningsdygtige organer, medieflader og forskningsinstitutioner, fordi det er en af de største globale og nationale udfordringer. Nøgleord er fællesskaber og forskellighed. Børn og unge har brug for positive og udfordrende relationer til andre børn, unge og voksne. De har brug for at skabe noget sammen med nogle, der er anderledes og kan noget andet end dem selv.

Brabrand er et af de mest diversificerede områder i Danmark. Ingen andre steder i Danmark er der samlet så mange mennesker med så store forskelle i sociale-, økonomiske- og etniske baggrunde.

Fodboldklubben Brabrand IF er en fællesskabsskabende ramme om disse forskelligheder, men klubben kan kun overleve med tidssvarende faciliteter. Gennem etablering af en kunstgræsbane vil klubben kunne fortsætte arbejdet med at skabe perspektivrige rammer for forskellige børn og unges sociale og individuelle udvikling.

Meyerdonationen har bragt kunstgræsprojektet et afgørende skridt videre. Donationen vil hjælpe udsatte børn og unge til at få et godt liv, og derfor går de nu ind i dette projekt med et samarbejde med Brabrand IF.

Projektleder i Brabrand IF Paw Simon Krogh udtaler: Vi er glade og stolte over at Meyerdonationen har valgt at støtte os i vores bestræbelser på at være hele Brabrands fodboldklub.

Meyerdonationen udtaler: Projektet har potentiale, fordi klubben før, nu og i fremtiden tager en vigtig opgave på sig. De vil arbejde og udvikle alle børn og unges glæde ved fodbold. Ikke ved at fokusere på udsatte grupper for sig, men netop sammen med alle andre.

Læs mere om Projekt Kunstgræs

Læs mere om Meyerdonationen

Luk