Menu

Hvad er et Topcenter? - Og hvorfor har vi et i Brabrand?

image
15. juni 2021 kl. 08:12

Selv breddeklubber skal i dag arbejde med talentudvikling for at tiltrække og fastholde medlemmer. Det gør vi bl.a. i et samarbejde med AGF, hvor det ikke drejer sig om at flytte spillere væk, men netop fastholde dem i klubben så lang tid som muligt.

FAKTA: Topcenter træning

Omkring 36 spillere deltager i topcenter træning i Brabrand. Heraf er 12 fra Brabrand IF. Deltagerantallet er betydeligt højere i dag end tilbage i 2019, da Brabrand blev topcenter. Det skyldes, at Brabrand i dag er det eneste topcenter i Østjylland.

Siden 2019 er der blevet afsat 90 minutter banetid pr. uge til topcentertræningen, men træningstidspunktet er nu flyttet, således at det giver mere optimale forhold og brugbar træningstid for de andre hold, der træner samme dag.

Du kan se Topcenteret træne om fredagen i tidsrummet 17.30-19.00.

Af Andreas Rasch-Christensen,
Medlem af bestyrelsen i Brabrand IF

Hvorfor er det, at der render en masse unge spillere fra alle mulige klubber rundt på Brabrands anlæg hver fredag?

Det korte svar er, at Brabrand er samlingssted for talentudvikling for unge U10-U12-spillere. Det kaldes et topcenter.

Brabrand har særstatus

Tidligere lå der tre topcentre i henholdsvis Brabrand, Odder og Rønde, men de to sidstnævnte er lukket ned, og nu samles indsatsen altså rent geografisk i Brabrand. Talentarbejdet udføres af AGF, men det er ikke særlig århusiansk indsats.

For år tilbage indgik DBU sammen med en række eliteklubber fordelt på landkortet en aftale om at lave topcentre. Tanken er ikke kun – men også – at understøtte superligaklubbers talentudvikling. Når DBU var med til at fostre ideen, så var det netop for samtidig gennem topcentrene at understøtte klubbernes ungdomsafdelinger.

Topcentrene skal fastholde spillerne i moderklubben

Tidligere rykkede de unge meget talentfulde spillere ofte fra moderklub til eliteklub. Med topcentrene er intentionen at fastholde de fleste talenter i moderklubben, mens de er unge, fordi de så kan udvikles stille og roligt i et velkendt og trygt miljø. Samtidig kan moderklubberne have udfordringer med at understøtte talentudviklingen gennem egne ressourcer, hvorfor det i topcenter-regi varetages af eliteklubber som AGF.

Til gensidig gavn og glæde

Det er så også intentionen, at Brabrands egne trænere ikke bare kan observere topcentertræningen, men også få råd og sparring af AGFs trænere. Tilsvarende tilbyder AGF, at deres trænere kan komme til Brabrand og lejlighedsvis hjælpe med at træne hele årgange og ikke kun de spillere, der udtages til topcentret. Endelig indeholder samarbejdet med AGF mulighed for deltagelse i arrangerede ungdomsturneringer, gratis entre og indløb ved visse hjemmekampe og meget mere.

Brabrand er en divisionsklub på herresiden og inden for en overskuelig fremtid forhåbentlig også på kvindesiden. I begge tilfælde skal vi kunne dokumentere vores talentarbejde over for divisionsforeningen, hvis vi skal have licens til at spille i divisionsrækkerne. For en breddeklub som os er det svært og kan koste rigtig mange ressourcer, hvis vi skal gøre det alene. I denne sammenhæng tjener samarbejdet med AGF et væsentligt formål.

I konstant dialog

Topcentret og klubsamarbejdet med AGF betyder langt fra, at alt forløber gnidningsfrit. Der er mange diskussioner om, hvor tidligt man kan rykke spillere til eliteklubber, og hvad det vil sige at opbygge et lærerigt og trygt træningsmiljø både fodboldfagligt og pædagogisk. Vi ytrer os i den henseende: https://gamechanger.nu/artikler/debat-boernefodbold-skal-loeftes-men-det-er-ikke-saa-ligetil-endda/. Vi kommer ligeledes til orde og tages med på råd i AGFs advisory board, hvor vi har sæde sammen med nogle få udvalgte klubber. Endelig er DBU en del af arbejdet og har med deres nye strategi for børnefodbold stillet krav til træningsmiljøer i både bredde- og eliteklubber, herunder også træneruddannelse.

Brabrand IF er en breddeklub

Efter en projektperiode overgår topcentrene nu til drift i DBU. Dvs. en blivende foranstaltning. De ændrer så også navn til AKT-centre, der er en forkortelse for Aldersrelateret Talent Koncept.

Vi forsøger her at forklare, hvad et topcenter er, og hvorfor vi indgår i det. Dybest set er det, fordi vi grundlæggende er en breddeklub, og derfor ikke massivt har vores egne talentsatsninger. Omvendt så har vi lejlighedsvis talent- og elitesatsninger både på ungdoms- og seniorniveau. Både for drenge og piger, mænd og kvinder. Her har vi brug for samarbejdet med AGF, og de har brug for os. Det er et godt afsæt for samarbejde og dialog, selvom vi ikke altid er enige.

 

For yderligere omkring AKT-centret kontakt:
Andreas Rasch-Christensen, ar@via.dk

 

Luk