Menu

Generalforsamling 2024

image
07. januar 2024 kl. 10:48
Tirsdag 27. februar 2024 kl.19.00 i Pejsestuen

Kom til Generalforsamling i Brabrand IF Fodbold

Dagsorden til generalforsamlingen tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden
  senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af formand i lige år.
 7. Valg af kasserer i ulige år (udgår).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af 3 repræsentantskabsmedlem/mer.
 11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.
 12. Valg af mindst 1 revisor.
 13. Eventuelle udvalg.
 14. Eventuelt

Bestyrelsen præsenterer kandidater til de forskellige poster på mødet og opfordrer samtidig medlemmer og alle med interesse for vores fodboldklub i Brabrand til at møde op.

Bemærk i øvrigt, at...

 • Eventuelle forslag skal fremlægges hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Medlemmer har på afdelingens generalforsamling stemmeret med hver en stemme. Medlemmer under 16 år afgiver en stemme sammen med en af sine forældre.
 • Der kan afgives stemme ved fuldmagt.
 • Medlemmer i restance har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
 • Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.

På bestyrelsens vegne                                    

Harrie Horsmans

Formand

 

Luk