Menu

Generalforsamling 2023

image
10. februar 2023 kl. 18:43
Tirsdag 28. februar 2023 kl.19.00 i Pejsestuen

Kom til Generalforsamling i Brabrand IF Fodbold

Dagsorden til generalforsamlingen tirsdag den 28. februar 2023, kl. 19.00:

 • Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lars Broni
 • Formandens beretning til godkendelse
 • Fremlæggelse af revideret regnskab 2022 til godkendelse
 • Budget og kontingent for 2023 til vedtagelse
 • Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen fra 7 til 9
 • Valg af kasserer i ulige år
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer
 • Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet ingen
 • Valg af revisor
 • Eventuelle udvalg: ingen
 • Eventuelt

Bestyrelsen præsenterer kandidater til de forskellige poster på mødet og opfordrer samtidig alle med interesse for vores fodboldklub i Brabrand til at møde op.

Bemærk i øvrigt, at...

- eventuelle forslag skal fremlægges hos formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

- en afdelings medlemmer har på afdelingens generalforsamling stemmeret med hver en
stemme. Medlemmer under 16 år afgiver en stemme sammen med en af sine forældre.

På bestyrelsens vegne                                    

Harrie Horsmans

 

Luk