Menu

Kontingentsatser 2019

Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, som dækker henholdsvis perioden fra den 1. januar til den 30. juni (forårssæson) og fra den 1. juli til den 31. december (efterårssæson).

Der opkræves ikke særskilt kontingent hverken for indendørs- eller kunstgræstræningen. Kontingentet dækker for disse aktiviteter, om du deltager eller ej.

Kontingentsatserne er inklusiv et administrationsgebyr til Brabrand IF hovedforening. Det er 15 kr./halvår for ungdomsmedlemmer og 30 kr./halvår for seniorer. Dette administrationsgebyr dækker udgifter til klubbladet, forsikringer, medlemskab af idrætsorganisationer og andre fælles omkostninger.

 

    1.rate forår 2019 2. rate efterår 2019
Afdeling Årskontingent Opkræves ca. 1. marts

Opkræves ca. 1 september

Old boys/girls kr 1.450 kr 725 kr 725
Senior kr 1.950 kr 975 kr 975
Damesenior kr 1.950 kr 975 kr 975
U16 - U19 kr 1.550 kr 775 kr 775
U12 - U15 kr 1.400 kr 700 kr 700
U9 - U11 kr 1.250 kr 625 kr 625
U7 - U8 kr 1.100 kr 550 kr 550
U5 - U6 kr 900 kr 450 kr 450
Passive kr 375 kr 375 kr 0

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 30 kr.