Menu

Fodbold og corona – Må jeg komme til træning og kamp?

image
21. august 2020 kl. 07:22

Flere skoleklasser i lokalområdet er for øjeblikket sendt hjem, fordi en eller flere elever i klassen er testet positiv for Covid-19. Det giver anledning til mange spørgsmål fra spillere og forældre om Brabrands IFs retningslinjer i forbindelse med træning og kampe. Retningslinjerne kan du se her.

 


RETNINGSLINJER FOR DELTAGELSE

Brabrand IF Fodbold følger de retningslinjer, som lokalområdets skoler anviser i forbindelse med udbrud af smitte blandt skolernes elever. Følgende gælder:

 

 • Er spilleren hjemsendt fra skole, indtil han/hun er testet negativ for Covid-19, så må spilleren IKKE deltage i træning og kampe før en negativ test foreligger eller når spilleren er rask og ikke længere udgør en smittefare
 • Er spilleren hjemsendt fra skole af praktiske årsager, må spilleren gerne deltage i træning/kampe.

 

 • Har spilleren haft nær kontakt (se ovenstående beskrivelse) med en nysmittet, må spilleren ikke deltage i kampe/træning, før en negativ test foreligger eller når spilleren er rask og ikke længere udgør en smittefare.

 

 • Har spilleren symptomer, som kan skyldes Covid-19, må spilleren ikke opholde sig på Brabrand IFs arealer.

 

Ovenstående gælder i øvrigt trænere, frivillige, forældre, søskende og andre, som færdes på Brabrand IFs arealer.

 

Må spillere fra skoleklasser, der er hjemsendte, deltage i træning og kampe?

På Engdalsskolen er der lige nu tre klasser, der er sendt hjem, fordi elever i klasserne er testet positiv for Covid-19. Det drejer sig om to 2. klasser og en 8. klasse.

Ifølge Engdalsskolens ledelse er alle elever i de berørte klasser hjemsendt og må først returnere til skolen, når de kan fremvise en negativ Covid-19 test.

Brabrand IF Fodbold følger disse retningslinjer. Det betyder, at de spillere, der måtte gå i de berørte klasser, først kan deltage i træning og kampe, når de er testet negative for Covid-19.

Engdalsskolen oplyser samtidig, at en række andre elever fra de øverste klassetrin er (delvist) hjemsendte. Det er de, fordi en stribe lærere er hjemsendt i øjeblikket. Hjemsendelsen har således praktisk karakter, og elever/spillere må i dette tilfælde gerne deltage i træning og kampe.

Sødalskolen har ligeledes hjemsendt elever i karantæne ved tidligere lejlighed. Princippet er her det samme.

Må spillere (og trænere) med symptomer på sygdom deltage i træning eller kampe?

I Brabrand IF gælder sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer naturligvis også. Det betyder, at personer (spillere, forældre, trænere og tilskuere i øvrigt etc.), der udviser symptomer, der kan skyldes smitte med Covid-19, ikke må opholdes sig på foreningens arealer.

De mest almindelige symptomer er:

 • Feber
 • Tør hoste
 • Træthed

Mindre almindelige symptomer er:

 • Generel ømhed
 • Ondt i halsen
 • Diarré
 • Øjenkatar
 • Hovedpine
 • Nedsat smags- eller lugtesans
 • Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer

Alvorlige symptomer er:

 • Vejrtrækningsbesvær eller åndenød
 • Smerter eller trykkende fornemmelse i brystet
 • Talebesvær eller bevægelsesbesvær

 
Må spillere (og trænere), der har haft nær kontakt med en smittet deltage i træning eller kampe?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at personer, der har haft nær kontakt med en smittet, undgår kontakt med andre indtil at personen er konstateret fri for smitte – enten ved test eller raskmelding.

For Brabrand If Fodbolds vedkommende betyder det, at spillere (og andre med gang på Brabrand IFs arealer), der har haft nær kontakt med en smittet, ikke må deltage i træning eller kamp før vedkommende er testet negativ eller er erklæret raskmeldt og smittefri efter overstået sygdom.

Nære kontakter er:

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus
 • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Aflysninger og flytning af kampe
Brabrand IF Fodbold er opmærksom på, at ovenstående retningslinjer kan være en udfordring i forbindelse med kampafvikling. Eventuelle aflysninger og/eller flytning af kampe afklares direkte mellem træner/holdledelse og kampfordeleren.


Læs mere om Engdalsskolens håndtering af smitten her

Læs mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”