Menu

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamling i Brabrand IF Fodbold

Tirsdag den 19. februar 2019 klokken 19 i Pejsestuen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om den forløbne sæson til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Fastsættelse af forslag til budget for 2019, herunder kontingent til vedtagelse.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af formand i lige år.
  Udgår
 7. Valg af kasserer i ulige år. På valg er
  Harrie Horsmans
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Jakob Sangill Christensen (Valgt for en ét-årig periode)
  Paw Krogh
 9. Valg af 2 suppleanter. På valg er:
  Paul Horsmans
  Jarl Pedersen
 10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer. På valg er:
  Paw Krogh
  Erik Sander
  Harrie Horsmans
 11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.
  Udgår.
 12. Valg af mindst 1 revisor. På valg er:
  Henning Krabbe.
 13. Eventuelt.