Menu

Kontingentsatser 2021

Kontingentet opkræves i 2 halvårlige rater, som dækker henholdsvis perioden fra den 1. januar til den 30. juni (forårssæson) og fra den 1. juli til den 31. december (efterårssæson).

Der opkræves ikke særskilt kontingent hverken for indendørs- eller kunstgræstræningen. Kontingentet dækker for alle disse aktiviteter - om du deltager eller ej.

Kontingentsatserne er inklusiv et administrationsgebyr til Brabrand IF Hovedforening. Det er 15 kr./halvår for ungdomsmedlemmer og 30 kr./halvår for seniorer. Dette administrationsgebyr dækker udgifter til klubbladet, forsikringer, medlemskab af idrætsorganisationer og andre fælles omkostninger.

 

    1.rate forår 2021 2. rate efterår 2021
Afdeling Årskontingent Opkræves ca. 1. marts

Opkræves ca. 1 september

Old boys/girls kr 1.450 kr 725 kr 725
Senior kr 1.990 kr 995 kr 995
Damesenior kr 1.990 kr 995 kr 995
U16 - U19 kr 1.590 kr 795 kr 795
U12 - U15 kr 1.430 kr 715 kr 715
U9 - U11 kr 1.280 kr 640 kr 640
U7 - U8 kr 1.120 kr 560 kr 560
U5 - U6 kr 920 kr 460 kr 460
Passive kr 380 kr 380 kr 0

Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 30 kr.

   
   

 

;